peasants w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła peasants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peasant [Brit ˈpɛz(ə)nt, Am ˈpɛz(ə)nt] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła peasants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
peasant péj
rustre dated

peasants w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文