peg w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła peg w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.peg <part prés pegging; prét, part passé pegged> [Brit pɛɡ, Am pɛɡ] CZASOW. przech.

II.peg out CZASOW. [Brit pɛɡ -, Am pɛɡ -] (peg out [sth], peg [sth] out)

peg it CZASOW. [Brit pɛɡ -, Am pɛɡ -] inf Brit

Tłumaczenia dla hasła peg w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

peg w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła peg w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła peg w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

peg Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文