pen's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pen's w angielski»francuski słowniku

II.pen <part prés penning; prét, part passé penned> [Brit pɛn, Am pɛn] CZASOW. przech.

Zobacz też penitentiary

pen's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pen's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła pen's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pen's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文