pencil w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pencil w angielski»francuski słowniku

I.pencil [Brit ˈpɛns(ə)l, ˈpɛnsɪl, Am ˈpɛnsəl] RZECZOW.

II.pencil <part prés etc pencilling, pencilled Brit penciling, penciled Am > [Brit ˈpɛns(ə)l, ˈpɛnsɪl, Am ˈpɛnsəl] CZASOW. przech.

I.pencil in CZASOW. [Brit ˈpɛns(ə)l, ˈpɛnsɪl -, Am ˈpɛnsəl -] (pencil [sth] in, pencil in [sth]) lit

pencil w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pencil w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła pencil w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pencil Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文