penny w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła penny w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. penny Am <pl pennies>:

ça a fait tilt inf
to spend a penny inf Brit euph

I.penny-pinching [Brit ˈpɛnɪpɪntʃɪŋ, Am ˈpɛni ˌpɪntʃɪŋ] RZECZOW.

II.penny-pinching [Brit ˈpɛnɪpɪntʃɪŋ, Am ˈpɛni ˌpɪntʃɪŋ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła penny w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

penny w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła penny w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to be ten a penny fig

Tłumaczenia dla hasła penny w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

penny Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be ten a penny fig
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文