people's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła people's w angielski»francuski słowniku

I.people [Brit ˈpiːp(ə)l, Am ˈpipəl] RZECZOW. (nation) gens is masculine plural and never countable (you CANNOT say ‘trois gens’). When used with gens, some adjectives such as vieux, bon, mauvais, petit, vilain placed before gens take the feminine form: les vieilles gens.

II.people [Brit ˈpiːp(ə)l, Am ˈpipəl] RZECZOW. npl

1. people:

gens mpl

people's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła people's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła people's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

people's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

people's Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文