per w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła per w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

per se [Brit pəː ˈseɪ, Am ˌpər ˈseɪ] PRZYSŁ.

I.per cent, pc [Brit pə ˈsɛnt, Am pərˈsɛnt] RZECZOW.

II.per cent, pc [Brit pə ˈsɛnt, Am pərˈsɛnt] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła per w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

per w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła per w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.per cent Brit, percent [pəˈsent, Am pɚ-] Am RZECZOW.

II.per cent Brit, percent [pəˈsent, Am pɚ-] Am PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła per w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

per Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

per z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła per w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文