period w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła period w angielski»francuski słowniku

I.period [Brit ˈpɪərɪəd, Am ˈpɪriəd] RZECZOW.

1. period:

period (gen) GEOL, ASTRON, HIST

II.period [Brit ˈpɪərɪəd, Am ˈpɪriəd] PRZYMIOT.

period w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła period w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła period w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

period Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

period z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła period w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文