permitted w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła permitted w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.permit RZECZOW. [Brit ˈpəːmɪt, Am ˈpərmɪt]

II.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> CZASOW. przech. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

III.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> CZASOW. nieprzech. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

Tłumaczenia dla hasła permitted w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
passavant LAW, COM

permitted w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła permitted w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła permitted w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

permitted Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

permitted Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文