personal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła personal w angielski»francuski słowniku

I.personal [Brit ˈpəːs(ə)n(ə)l, Am ˈpərs(ə)n(ə)l] RZECZOW. Am

II.personal [Brit ˈpəːs(ə)n(ə)l, Am ˈpərs(ə)n(ə)l] PRZYMIOT.

personnel/-elle

personal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła personal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła personal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

personal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

personal Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文