persons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła persons w angielski»francuski słowniku

person [Brit ˈpəːs(ə)n, Am ˈpərs(ə)n] RZECZOW.

1. person (human being):

displaced person [Brit ˌdɪspleɪst ˈpəːs(ə)n, Am dɪsˈpleɪst ˈpərsn] RZECZOW.

persons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła persons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

person <-s [or people]> [ˈpɜ:sən, Am ˈpɜ:r-] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła persons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

persons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

persons Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文