pet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pet w angielski»francuski słowniku

II.pet [Brit pɛt, Am pɛt] PRZYMIOT. (favourite)

III.pet <part prés petting; prét, part passé petted> [Brit pɛt, Am pɛt] CZASOW. przech.

IV.pet <part prés petting; prét, part passé petted> [Brit pɛt, Am pɛt] CZASOW. nieprzech.

pet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
affectueux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła pet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文