photos w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła photos w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też photograph

I.photograph [Brit ˈfəʊtəɡrɑːf, Am ˈfoʊdəˌɡræf] RZECZOW.

II.photograph [Brit ˈfəʊtəɡrɑːf, Am ˈfoʊdəˌɡræf] CZASOW. przech.

III.photograph [Brit ˈfəʊtəɡrɑːf, Am ˈfoʊdəˌɡræf] CZASOW. nieprzech.

photo-offset [Brit fəʊtəʊˈɒfsɛt, Am ˌfoʊdoʊˈɔfˌsɛt] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła photos w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

photos w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła photos w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też photograph

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła photos w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

photos Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文