picking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła picking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. pick (poke) → pick at

Zobacz też pick at, pick over

I.pick on CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick on [sb]) (harass, single out)

I.pick out CZASOW. [Brit pɪk -, Am pɪk -] (pick [sb/sth] out, pick out [sb/sth])

Zobacz też pick on

Tłumaczenia dla hasła picking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

picking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła picking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła picking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

picking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文