picnic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła picnic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.picnic [Brit ˈpɪknɪk, Am ˈpɪkˌnɪk] RZECZOW.

II.picnic <part prés picnicking; prét, part passé picnicked> [Brit ˈpɪknɪk, Am ˈpɪkˌnɪk] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła picnic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

picnic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła picnic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła picnic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

picnic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文