pie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pie w angielski»francuski słowniku

banoffi pie [Brit bəˌnɒfi ˈpʌɪ, Am bəˌnɔfi ˈpaɪ, bəˌnɑfi ˈpaɪ] RZECZOW. GASTR

pie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pie w angielski»francuski słowniku

cutie [ˈkju:ti, Am -t̬i], cutie-pie RZECZOW. Am inf

pie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to eat humble pie [or crow Am, Aus ] inf
easy as pie inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文