piece w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła piece w angielski»francuski słowniku

2. piece (unit):

I.piece together CZASOW. [Brit piːs -, Am pis -] (piece [sth] together, piece together [sth])

one-piece [Brit ˈwʌnpiːs, Am ˈˌwən ˈˌpis] PRZYMIOT. (gen)

piece w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła piece w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. piece (bit):

to go (all) to pieces fig

Tłumaczenia dla hasła piece w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

piece Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

piece z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła piece w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文