pigeon-toed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pigeon-toed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła pigeon-toed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. pied ANAT:

je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the arse Brit vulg sl
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the ass Am slang
à pied (gén)
être aux pieds de qn lit, fig
traîner les pieds lit, fig

Zwroty:

to have it away slang

Zobacz też six

pigeon-toed w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文