pile w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pile w angielski»francuski słowniku

I.pile up CZASOW. [Brit pʌɪl -, Am paɪl -] leaves, snow, rubbish (pile [sth] up, pile up [sth])

pile w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pile w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła pile w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pile Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to make a pile inf
to pile it on inf
to pile on the agony Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文