piles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła piles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.pile up CZASOW. [Brit pʌɪl -, Am paɪl -] leaves, snow, rubbish (pile [sth] up, pile up [sth])

Tłumaczenia dla hasła piles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

piles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła piles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła piles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

piles Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to make a pile inf
to pile it on inf
to pile on the agony Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文