piss w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła piss w angielski»francuski słowniku

I.piss about CZASOW. [Brit pɪs -, Am pɪs -], piss around CZASOW. slang (piss about)

II.piss about CZASOW. [Brit pɪs -, Am pɪs -], piss around CZASOW. slang (piss [sb] about)

II.piss off CZASOW. [Brit pɪs -, Am pɪs -] slang (piss [sb] off, piss off [sb])

I.piss on CZASOW. [Brit pɪs -, Am pɪs -] slang (piss on [sb]) Brit

piss w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła piss w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła piss w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

piss Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文