places w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła places w angielski»francuski słowniku

1. place (location, position):

2. place (town, hotel etc):

Zobacz też take place

places w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła places w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

4. place (position):

Tłumaczenia dla hasła places w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

places Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文