plane w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plane w angielski»francuski słowniku

II.plane [Brit pleɪn, Am pleɪn] PRZYMIOT. (flat)

I.plane down CZASOW. [Brit pleɪn -, Am pleɪn -] (plane down)

II.plane down CZASOW. [Brit pleɪn -, Am pleɪn -] (plane down [sth], plane [sth] down)

plane w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plane w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła plane w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plane Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文