platform w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła platform w angielski»francuski słowniku

I.platform [Brit ˈplatfɔːm, Am ˈplætfɔrm] RZECZOW.

platform npl → platform shoes

Zobacz też platform shoes

platform w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła platform w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła platform w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

platform Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文