plays w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plays w angielski»francuski słowniku

3. play (act out) THEAT:

3. play:

play SPORT, GAMES
to play for time SPORT
to make a play for sb inf

I.play back CZASOW. [Brit pleɪ -, Am pleɪ -] (play [sth] back, play back [sth])

plays w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plays w angielski»francuski słowniku

1. play GAMES:

Zwroty:

to play hook(e)y Am, Aus

plays Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文