pleasure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pleasure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.pleasure [Brit ˈplɛʒə, Am ˈplɛʒər] RZECZOW.

1. pleasure U (enjoyment):

5. pleasure (in polite formulae):

II.pleasure [Brit ˈplɛʒə, Am ˈplɛʒər] CZASOW. przech. (give sexual pleasure to)

Tłumaczenia dla hasła pleasure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pleasure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pleasure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła pleasure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

pleasure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文