plenty w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plenty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. plenty (a lot, quite enough):

II.plenty [Brit ˈplɛnti, Am ˈplɛn(t)i] PRZYSŁ. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plenty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plenty w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plenty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.plenty [ˈplenti, Am -t̬i] RZECZOW. (abundance)

Tłumaczenia dla hasła plenty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plenty Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

plenty good/bad Am inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文