plump w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plump w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.plump down CZASOW. [Brit plʌmp -, Am pləmp -] inf (plump [oneself] down) inf

III.plump down CZASOW. [Brit plʌmp -, Am pləmp -] inf (plump [sth] down, plump down [sth])

I.plump for CZASOW. [Brit plʌmp -, Am pləmp -] inf (plump for [sth])

Tłumaczenia dla hasła plump w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plump w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plump w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła plump w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plump Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文