plural w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plural w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.plural [Brit ˈplʊər(ə)l, Am ˈplʊrəl] RZECZOW. LING

II.plural [Brit ˈplʊər(ə)l, Am ˈplʊrəl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plural w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plural w słowniku PONS

plural Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文