poison w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poison w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.poison [Brit ˈpɔɪz(ə)n, Am ˈpɔɪz(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła poison w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

poison w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poison w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła poison w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

poison Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文