polar w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła polar w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła polar w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
polaire CHIM, MAT
ours blanc ZOOL

polar w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła polar w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła polar w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

polar Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

opposé(e)s complets(-ètes)

polar z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文