policy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła policy w angielski»francuski słowniku

2. policy (administrative rule):

+ infin it's a matter of policy

policy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła policy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

policy1 <-cies> [ˈpɒləsi, Am ˈpɑ:lə-] RZECZOW. a. POL

policy2 <-cies> [ˈpɒləsi, Am ˈpɑ:lə-] RZECZOW. (insurance)

Tłumaczenia dla hasła policy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

policy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

policy Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła policy w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文