polish w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła polish w angielski»francuski słowniku

I.polish [Brit ˈpɒlɪʃ, Am ˈpɑlɪʃ] RZECZOW.

I.polish up CZASOW. [Brit ˈpɒlɪʃ -, Am ˈpɑlɪʃ -] (polish up [sth], polish [sth] up)

I.polish off CZASOW. [Brit ˈpɒlɪʃ -, Am ˈpɑlɪʃ -] inf (polish off [sth], polish [sth] off)

polish w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła polish w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też English

Tłumaczenia dla hasła polish w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

polish Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cire ż
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文