pool w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pool w angielski»francuski słowniku

Zobacz też gene pool, carpool

pool w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pool w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła pool w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pool Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to shoot pool Am inf
to scoop the pool Brit, Aus inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文