popular w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła popular w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

popular [Brit ˈpɒpjʊlə, Am ˈpɑpjələr] PRZYMIOT.

2. popular (of or for the people):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła popular w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

popular w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła popular w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

popular [ˈpɒpjʊləʳ, Am ˈpɑ:pjəlɚ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła popular w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

popular Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ever-vigilant/-popular
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文