port w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła port w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. port (harbour):

port of call NAUT
port of call (stop) fig

3. port AVIAT, NAUT (window) → porthole

Zobacz też porthole

Tłumaczenia dla hasła port w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

port w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła port w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.port2 [pɔ:t, Am pɔ:rt] RZECZOW. no pl AVIAT, NAUT

II.port2 [pɔ:t, Am pɔ:rt] PRZYMIOT. NAUT, AVIAT

Zobacz też port1, port4, port3, port2

I.port2 [pɔ:t, Am pɔ:rt] RZECZOW. no pl AVIAT, NAUT

II.port2 [pɔ:t, Am pɔ:rt] PRZYMIOT. NAUT, AVIAT

Tłumaczenia dla hasła port w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

port Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

port of call NAUT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文