possible w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła possible w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.possible [Brit ˈpɒsɪb(ə)l, Am ˈpɑsəb(ə)l] RZECZOW.

II.possible [Brit ˈpɒsɪb(ə)l, Am ˈpɑsəb(ə)l] PRZYMIOT.

2. possible (that can be achieved):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła possible w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

possible w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła possible w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła possible w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

possible Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文