posted w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła posted w angielski»francuski słowniku

2. post Brit (mail):

posted w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła posted w angielski»francuski słowniku

I.post1 [pəʊst, Am poʊst] RZECZOW. no pl Brit

posted Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

P et T
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文