pounding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pounding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pounding [Brit ˈpaʊndɪŋ, Am ˈpaʊndɪŋ] RZECZOW.

2. pound (unit of currency):

II.pound out CZASOW. [Brit paʊnd -, Am paʊnd -] (pound [sth] out, pound out [sth])

I.pound up CZASOW. [Brit paʊnd -, Am paʊnd -] (pound [sth] up, pound up [sth])

Tłumaczenia dla hasła pounding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pounding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pounding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pound2 [paʊnd] RZECZOW. (place for stray animals, cars)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pounding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pounding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文