precious w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła precious w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.precious [Brit ˈprɛʃəs, Am ˈprɛʃəs] RZECZOW. (as endearment)

II.precious [Brit ˈprɛʃəs, Am ˈprɛʃəs] PRZYMIOT.

III.precious [Brit ˈprɛʃəs, Am ˈprɛʃəs] PRZYSŁ. (very)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła precious w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

precious w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła precious w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła precious w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

precious Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文