prep w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prep w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.prep [Brit prɛp, Am prɛp] inf CZASOW. przech. Am MED

III.prep <part prés etc prepping, prepped Am > [Brit prɛp, Am prɛp] inf CZASOW. nieprzech.

Zobacz też Public schools, Ivy League

Tłumaczenia dla hasła prep w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

prep w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文