president w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła president w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

president [Brit ˈprɛzɪd(ə)nt, Am ˈprɛz(ə)dənt, ˈprɛzəˌdɛnt] RZECZOW.

co-president [Brit kəʊˈprɛsɪdənt, Am koʊˈprɛz(ə)d(ə)nt, koʊˈprɛzəˌdɛnt] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła president w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

president w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła president w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła president w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

president Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文