pretty w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pretty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.pretty [Brit ˈprɪti, Am ˈprɪdi] PRZYSŁ. inf

I.pretty up CZASOW. [Brit ˈprɪti -, Am ˈprɪdi -] (pretty [sth] up, pretty up [sth])

Tłumaczenia dla hasła pretty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pretty w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pretty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.pretty <-ier, -iest> [ˈprɪti, Am ˈprɪt̬-] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to be in a (pretty) pickle inf

Tłumaczenia dla hasła pretty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pretty Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be in a (pretty) pickle inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文