previous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła previous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.previous [Brit ˈpriːvɪəs, Am ˈpriviəs] PRZYMIOT.

1. previous attr day, meeting, manager, chapter:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła previous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

previous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła previous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła previous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

previous Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文