prick w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. prick → prick up

Zobacz też prick up

I.prick out CZASOW. [Brit prɪk -, Am prɪk -] (prick out [sth], prick [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła prick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
prick vulg sl
prick vulg sl
bitte vulg sl
prick slang

prick w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła prick w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła prick w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

prick Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文