primeval w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła primeval w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

primeval [Brit prʌɪˈmiːv(ə)l, Am praɪˈmivəl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła primeval w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

primeval w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文