provided w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła provided w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

provided [Brit prəˈvʌɪdɪd, Am prəˈvaɪdəd], providing [prəˈvaɪdɪŋ] SPÓJNIK a. provided that

1. provide (supply):

donner (for à)

I.provide for CZASOW. [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide for [sth])

II.provide for CZASOW. [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide for [sb])

I.provide against CZASOW. [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide against [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła provided w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

provided w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła provided w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła provided w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

provided Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文