public w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła public w angielski»francuski słowniku

I.public [Brit ˈpʌblɪk, Am ˈpəblɪk] RZECZOW.

II.public [Brit ˈpʌblɪk, Am ˈpəblɪk] PRZYMIOT.

public/-ique

public w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła public w angielski»francuski słowniku

II.public [ˈpʌblɪk] RZECZOW. no pl, + sing/pl vb

public Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

public Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文