publishing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła publishing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

publishing [Brit ˈpʌblɪʃɪŋ, Am ˈpəblɪʃɪŋ] RZECZOW.

I.publish [Brit ˈpʌblɪʃ, Am ˈpəblɪʃ] Publish or perish CZASOW. przech.

II.publish [Brit ˈpʌblɪʃ, Am ˈpəblɪʃ] Publish or perish CZASOW. nieprzech.

Zobacz też Publish or perish

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła publishing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

publishing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła publishing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła publishing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

publishing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

éditeur(-trice) m (ż)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文