pull w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pull w angielski»francuski słowniku

II.pull in CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sb] in, pull in [sb])

III.pull in CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] in, pull in [sth])

II.pull out CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] out, pull out [sth])

II.pull back CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sb/sth] back, pull back [sb/sth])

I.pull down CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sth] down, pull down [sth])

II.pull down CZASOW. [Brit pʊl -, Am pʊl -] (pull [sb/sth] down, pull down [sb/sth]) (drag down)

pull w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pull w angielski»francuski słowniku

1. pull (exert force, tug, draw):

pull Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文